Tổng gợp hơn 100GB tài nguyên LAB cho EVE-NG

Tổng hợp hơn 100GB tài nguyên LAB cho EVE-NG

EVE-NG là một công cụ làm LAB rất trực quan và tiện lợi, trong bài viết này mình xin chia sẻ một số tài nguyên phục vụ việc làm LAB học tập của anh em. Nếu anh em nào chưa biết EVE là gì và cài đặt nó như thế nào thì xem lại bài viết : Hướng dẫn cách tải về và cài đặt công cụ giả lập EVE-NG

Tải về bộ cài đặt EVE-NG

GOOGLE DRIVE

Tải về các Image Cisco IOL cho EVE-NG

GOOGLE DRIVE

Tải về các Image Cisco Dynamips cho EVE-NG

GOOGLE DRIVE

Tải về các Qemu Image Cho EVE-NG

GOOGLE DRIVE

Tải về Client pack (Bộ phần mềm kết nối, quản lý) cho EVE-NG

GOOGLE DRIVE