Duyệt thẻ

VMware Workstation

VMware Workstation là phần mềm tạo máy ảo là phần mềm rất quen thuộc đối với nhiều người. Với VMware Workstation người dùng sử dụng Windows có thể sử dụng thêm được Linux hay MacOS.

VMware Workstation được sử dụng rất nhiều để cài đặt các phiên bản hệ điều hành cũ, chạy các ứng dụng không hỗ trợ trên hệ điều hành mới.