Duyệt thẻ

foxit reader

Foxit Reader là phần mềm hỗ trợ xem, đọc file PDF trên máy tính, tốc độ xử lý nhanh, với Foxit Reader, bạn có thể mở nhiều file PDF với nhiều tab cùng lúc, thích hợp cho việc biên soạn, tham khảo nhiều tài liệu khác nhau.