eve-ng-script-all-in-one

EVE-NG Toolkit – Script for EVE-NG – 1 Click Active EVE-NG Pro

Như các bạn đã biết hoặc chưa thì EVE-NG là một chương trình tạo lập các LAB ảo hết sức chuyên nghiệp, sử dụng được tất cả các tính năng của các Router/SW một cách hoàn hảo nhất vì sử dụng chính Firmware của chúng vàcông cụ EVE-NG  toolkit là một bash script được viết để mở rộng hoặc kích hoạt thêm một số tính năng cho chương trình này…

Các tính năng

  • Các bạn nhìn hình trên là hiểu nó có những tính năng gì nhé!

Cách cài đặt

  • Download EVE_NG Toolkit

GOOGLE DRIVE

  • Dùng XFTP của Xshell hoặc SFTP,… copy files vào /usr/share/eve-ng-toolkit của EVE-NG
  • Sau đó vào chạy lần lượt các lệnh sau để chuyển đến thư mục eve-ng-toolkit.

  • Chạy tiếp lệnh

  • Lệnh trên cấp quyền execute (thực thi cho files bash)
  • Sau đó các bạn có thể chạy bash script bằng lệnh

hoặc

  • Sau đó menu sẽ hiện nên.
  • Sử dụng thôi!