Chia sẻ miễn phí kho khóa học PowerPoint online

Chia sẻ miễn phí kho khóa học PowerPoint online

Bạn trình chiếu như thế nào?

Ngoài chất lượng nội dung tốt thì chất lượng thẩm mỹ của slide cũng đang là những yếu tố được đặt lên hàng đầu, nhất là khi bạn phải đối mặt với những áp lực từ phía người xem khó tính cũng như kĩ năng thuyết trình của bản thân chưa tốt.

  • PHƯƠNG PHÁP MINH HỌA CHƯA HIỆU QUẢ
  • CHẤT LƯỢNG THẨM MỸ XU HƯỚNG LẠC HẬU
  • THỜI GIAN VÀ THAO TÁC THIẾT KẾ CHƯA TỐI ƯU

Điều bạn cần ?

  • Trở thành thánh làm slide ĐẸP – ĐỘC – NHANH
  • Thiết kế ấn tượng, có chất riêng, chọn màu sắc, font chữ, …. chuyên nghiệp

  • Cập nhật xu hướng thiết kế slide 2019 với phương pháp độc đáo

  • Tiết kiệm thời gian, tăng hiệu suất công việc, phím tắt, quy trình làm hiệu quả từ A-Z
  • Tạo ra những bài thuyết trình phong cách chuẩn Châu Âu, ngang tầm với thế giới
  • Sáng tạo hình ảnh, truyền tải tư duy và quy trình thiết kế slide chuyên nghiệp

Và hơn cả là bạn không muốn bỏ tiền ra để mua các khóa học thì đây là giải pháp tuyệt vời nhất dành cho bạn – kho khóa học PowerPoint của kienthuccongnghe.com đã tổng hợp được từ các trung tâm dạy học online uy tín nay chia sẻ miễn phí cho tất cả các bạn

Xem ONLINE hoặc TẢI VỀ khóa học Power Point :

01. Microsoft Office Powerpoint 2010

GOOGLE DRIVE

02. Powerpoint chinh phục Lòng người

GOOGLE DRIVE

03. Thiết kế Powerpoint chuyên nghiệp

GOOGLE DRIVE

04. Thiết kế trình chiếu Powerpoint từ A-Z

GOOGLE DRIVE

05. Trình chiếu bằng PowerPoint – Thật là đơn giản!

GOOGLE DRIVE

06. Trình chiếu chuyên nghiệp với powerpoint

GOOGLE DRIVE

 

Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we’ll remove relevant links or contents immediately.
Tuyên bố miễn trừ bản quyền:
Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.