Chia sẻ miễn phí kho các khóa học Tin học văn phòng online

Chia sẻ miễn phí kho các khóa học Tin học văn phòng online

Đối tượng

  • Người mới đi làm, còn thiếu và yếu các kỹ năng tin học văn phòng cơ bản như Words, Excel, Power Point
  • Người đã có kỹ năng cơ bản cần bổ sung các kiến thức nâng cao giúp tăng năng suất và hiệu quả công việc.
  • Nhân viên văn phòng cần xử lý các tác vụ báo cáo, phân tích, tổng hợp số liệu, thuyết trình biểu bảng…
  • Sinh viên mới ra trường cần bổ sung kỹ năng tin học văn phòng để có thêm cơ hội việc làm tốt hơn, thu nhập cao hơn.

Và bạn không muốn bỏ tiền ra để mua các khóa học thì đây là giải pháp tuyệt vời nhất dành cho bạn – kho khóa học tin học văn phòng của kienthuccongnghe.com đã tổng hợp được từ các trung tâm dạy học online uy tín nay chia sẻ miễn phí cho tất cả các bạn

Xem ONLINE hoặc TẢI VỀ các khóa học :

01. Làm chủ bộ Office 365: Word, Excel, Powerpoint, Access

GOOGLE DRIVE

02. Làm việc hiệu quả với Google Spreadsheet

GOOGLE DRIVE

03. Quản trị cơ sở dữ liệu cơ bản với Access 2013

GOOGLE DRIVE

04. Thực hành nghiệp vụ hành chính văn phòng từ A-Z

GOOGLE DRIVE

 

* Tổng hợp các khóa học Microsoft Excel tại ĐÂY

* Tổng hợp các khóa học Microsoft Word tại ĐÂY

* Tổng hợp các khóa học Microsoft PowerPoint tại ĐÂY

 

Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we’ll remove relevant links or contents immediately.
Tuyên bố miễn trừ bản quyền:
Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.