Duyệt danh mục

TÀI NGUYÊN

53 posts

kienthuccongnghe.com – tài nguyên – chia sẻ tài nguyên, phần mềm, khóa học, tài liệu công nghệ thông tin đến mọi người

PHẦN MỀMTÀI NGUYÊN

Jetbrains pycharm professional 2018 Full

Jetbrains pycharm professional 2018 Full license key active Phần mềm JetBrains PyCharm Professional là một trong những môi trường phát triển Python tốt nhất giúp tạo ra các ứng dụng Python, Django, và phát triển Web, một Python IDE thông…
SÁCHTÀI NGUYÊN

Ebook Python rất là cơ bản

Ebook Python rất là cơ bản Hiện nay, Python là một trong những ngôn ngữ lập trình đang được chú ý bởi tính đa dạng về ứng dụng, thư viện phong phú và cộng đồng đông đảo. Đã làm việc với PHP 10 năm, và có những…